Notice: Undefined index: detail in /home/wwwiearj/public_html/past_issue.php on line 12
Past Issue | month : APR | year : 2020 | International Educational Applied Research Journal - IEARJ ( Peer-Reviewed Monthly Research Journal and International Indexed Journal )

International Educational Applied Research Journal
A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN NO: 2456-6713

Impact Factor: 4.334 (SJIF)

APR 2020

    No. TABLE OF CONTENT
1 Ilango J, Mohanraj E
2 Vimal M, Mohanraj E
3 Deepak G, Gauthaamman SS, Kanagaraju P
4 Sreehari R, B Mahalakshmi
5 Hariprabhu V, Kanmani P
6 Thamarai Kannan L, Gnana Baskaran A
7 Sharmila A, Vijaya Kannan CD, Nandha Kumar K, Gnana Baskaran A
8 Nitheesh S, Kanmani P
9 P. Kangaraju, A. Sathish
10 Gomathi P, Madhavi S
11 Arun Kumar T, Mahalakshmi B
12 Kirubahari S, Kaladevi P
13 Reesha M, Poongodi K
14 Vijaysai R, Reshma J
15 Savitha K, Mr. N. Giridharan
16 Sree Vignesh K, C. Rukumani Khandhan
17 Dharmesh J Patel, Prof. (Dr.) Manoj Shah
18 Manojkumar K B, Dr. P. Kanagaraju M.E.
19 G. Samyuktha, Dr. P. Senthilraja
20 Akansha Agarwal, Dr. B.K Singh
21 M. Gokulnath, V. Loganathan, G. Sriram, M. Pradeep, Mr. K. C. Denesh